Perform 3D

PERFORM 3D, deprem mühendisliği hesapları için geliştirilmiş ileri düzeyde nonlineer hesap aracıdır. Karmaşık perde duvarlı ve düzensiz yapılar nonlineer olarak çok farklı seçeneklerle deplasman-tabanlı veya dayanım-tabanlı limit durumlar için hesaplanabilirler. Ayrıca bu yazılım özellikle Yüksek katlı binaların analizlerinde kullanılmaktadır.
 
Model datası doğrudan SAP2000 veya ETABS’dan alınabilir. Çok çeşitli eleman tipleri desteklenmektedir. Bunlardan bazıları: (panel bölgesi dahil) kirişler, kolonlar, çaprazlar, delikli ve deliksiz perdeler, döşemeler, damperler ve sismik izolatörler.
 
Nonlineer analiz statik ve/veya dinamik olabilir ve aynı modelde çalıştırılabilir. Dinamik deprem yükünü takibeden statik itme analizinde olduğu gibi yükler herhangi bir sıra ile uygulanabilir.
 
PERFORM 3D güçlü performans tabanlı tasarım olanakları sunar ve tüm elemanlar ve tüm limit durumlar için talep/kapasite (kullanım) oranlarını hesaplar. Performans tasarımları ATC-40, FEMA-356 veya ATC-440’a dayanır ve tam otomatiktir.
 
Ders İçeriği
 
 • Programın Genel Tanıtımı
 • Kullanılan eleman türleri ve özellikleri
 • İki boyutlu çerçeve modelleme
 • Modelin oluşturulması
 • Eleman gruplama
 • Elemanların elastik ve elastik olmayan davranışlarının modellenmesi
 • Elastik olmayan malzeme davranışının modellenmesi
 • Statik (Düşey Yükler Altında) ve Dinamik Analiz
 • Statik İtme Analizi
 • Zaman Tanım Alanında Elastik Olmayan Analiz
 • Perde Çerçeveli Bir Betonarme Yapının Modellenmesi
 • Betonarme perdelerin lif (fiber) eleman modeli
 • Perde ve Çubuk elemanların birlikte çalıştırılması
 • Yapı kesitlerinin oluşturulması
 • İlave eksantrisite modellenmesi
 • Düşey yük analizi
 • Statik İtme Analizi
 • Zaman Tanım Aralığında elastik olmayan analiz
 • Analiz Sonuçların Değerlendirilmesi
 • SAP2000’den model aktarımı
Dayanım ve rijitlik azalmasının modellenmesi
 
Kursiyerlerimize eğitim dökümanları ücretsiz olarak verilmektedir.

Perform 3D Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi :
Ders Günleri :
Ders Saatleri :

Toplamda 21 saat düzenenlenen birebir eğitimdir.
Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir.
İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir.
Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır.
Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.

Bizi Arayın

0212 227 01 27
0530 829 94 49

Bizi Ziyaret Edin

Beşiktaş / İSTANBUL

Bizi Takip Edin

Copyright © 2024 Cad İstanbul Tüm Hakları Saklıdır.

×