Eğitim İçeriği
Ders Uygulamarı
Eğitim Takvimi
Video
Referanslar
Birebir Özel Eğitim
 • Yakın bir zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu tasarısında da ülkemizde kullanılacak standartların artık Türkiye Muhasebe Standartları olacağı belirtildi. UFRS'nın ülkemizde yaygın kullanıma geçmesi artık bir zaman meselesi.Kredi almak isteyen şirketlerin veya yabancı ortaklı şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun mali tablo hazırlamaları gerekmektedir. 

  Neden UFRS 

  UFRS“Global standartlar” olma yolunda önemli avantajlara sahiptir. Bir çok ülke halihazırda UFRS' yi ulusal standartları olarak benimsemiştir. Avrupa Birliği UFRS' yi 2005 yılından itibaren zorunlu standart olması yönünde karar almıştır. SPK ve BDDK kendilerine bağlı kurumlarda uygulanmak üzere UFRS uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını kısa bir süre önce yürürlüğe koymuştur. Ülkemizde yürürlüğe girmesi beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm sermaye şirketleri için UFRS uygulamaları zorunlu olacaktır.  

  Eğitim / Katılımcı Hedefleri

  UFRS ile ilgili genel bir bilgiye sahip veya bu standartlarla yeni tanışacak olan profesyoneller için hazırlanan 24 saatlik Kapsamlı UFRS Eğitimimizde standartların uygulaması ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra ağırlıkı olarak uygulamalı örnekler verilmek suretiyle katılımcılarımızın standartları ve nihayetinde VUK'tan UFRS'ye geçişi öğrenebilecektir. Eğitim süresince VUK'tan UFRS'ye geçişlerde hangi standartların uygulandığı ve bu standartların nasıl hesaplandığı ile ilgili örnek şirket üzerinden hareketle uygulamalı olarak yapılacaktır. Bunların yanında grup şirketlerine yönelik konsolidasyon ve yöntemlerine ilişkin bilgiler verilecek olup konsolide mali tablolar katılımcılarımız tarafından hazırlanabilmesi sağlanacaktır.Bildiğiniz gibi doğrudan veya dolaylı olarak aynı kontrol ve yönetim altında bulunan şirketlerin, mali tablolarının, tek bir şirketmiş gibi düşünülüp birleştirilmesiyle oluşturulan mali tablolara konsolide mali tablolar denir.

  Ders İçeriği

   

  UMS 1 Mali Tabloların Sunumu
  UMS 2 Stoklar
  UMS 7 Nakit Akım Tabloları
  UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
  UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
  UMS 12 Gelir Vergisi
  UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
  UMS 17 Kiralama Sözleşmeleri
  UMS 18 Hasılat
  UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
  UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
  UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
  UMS 24 İlişkili Taraflar
  UMS 27, 28, 31 ve UFRS 3 Konsolide Mali Tablolar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve İş Birleşmeleri
  UMS 32 ve 39 Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda Alma ve Ölçüm, UFRS 7 Finansal Araçlar: Dipnotlar
  UMS 34 Ara Dönem Mali Tablolar
  UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
  UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
  UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar
  UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
  UFRS 5 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UFRS Kursu Haftasonu Eğitimleri Başlama Tarihi :
  Ders Günleri : 
  Ders Saatleri : 
 • referanslar

 • Toplamda 18 saat düzenenlenen birebir eğitimdir.
  Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir.
  İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir.
  Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır.
  Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.