Eğitim İçeriği
Ders Uygulamarı
Eğitim Takvimi
Video
Birebir Özel Eğitim
 • Kursun amacı, temel programlama bilgisine sahip kişilere, Java’yı ve Nesne Yönelimli Programlamayı detaylı bir şekilde anlatmak ve yeteneklerini geliştirmektir.
   
  Kurs sonucunda nesne yönelimli her programlama dilinde bulunan; Object, Class, Inheritance, Polymorphism, Abstract Class, Interface, Exception Handling, Encapsuiation (Data hiding), Dosya işlemleri gibi birçok araç ve daha fazlası detaylı bir şekilde öğrenilecektir.
   
  Eğitim, kullanılan ders materyalleri ve ödevler tamamen Türkçe’dir.
   
  Temek kitap:
   
  1) Intro to Java Programming, Comprehensive Version Y. Daniel Liang: Amerikada ve Türkiye’de birçok üniversitede kullanılan çok başarılı bir kaynaktır.
   
  Yardımcı Kitap:
   
  1) Java How to Program, Deitel, Türkiye’de bazı üniversitede ders kitabı olarak kullanımaktadır.
   
  2) Java The Complete Reference, Herbert Schildt: C, C++, Java ve C# kitaplarıyla tanınan dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Kitabın alfa yayınlarından çıkan Türkçe çevirisi de var.
   
  Chapter 1 Objects and Classes
   
  1. Introduction
  2. Defining Classes for Objects
  3. Example: Defining Classes and Creating Objects
  4. Constructing Objects Using Constructors
  5. Accessing Objects via Reference Variables
  6. Using Classes from the Java Library
  7. Static Variables, Constants, and Methods
  8. Visibility Modifiers
  9. Data Field Encapsulation
  10. Passing Objects to Methods
  11. Array of Objects
   
  Chapter 2 Strings and Text I/O
   
  1. Introduction
  2. The String Class
  3. The Character Class
  4. The StringBuilder/StringBuffer Class
  5. Command-Line Arguments
  6. The File Class
  7. File Input and Output
  8. (GUI) File Dialogs
   
  Chapter 3 Thinking in Objects
   
  1. Introduction
  2. Immutable Objects and Classes
  3. The Scope of Variables
  4. The this Reference
  5. Class Abstraction and Encapsulation
  6. Object-Oriented Thinking
  7. Object Composition
  8. Designing the Course Class
  9. Designing a Class for Stacks
  10. Designing the GuessDate Class
  11. Class Design Guidelines
   
  Chapter 4 Inheritance and Polymorphism
   
  1. Introduction
  2. Superclasses and Subclasses
  3. Using the super Keyword
  4. Overriding Methods
  5. Overriding vs. Overloading
  6. The Object Class and Its toString() Method
  7. Polymorphism
  8. Dynamic Binding
  9. Casting Objects and the instanceof Operator
  10. The Object’s equals() Method
  11. The ArrayList Class
  12. A Custom Stack Class
  13. The protected Data and Methods
  14. Preventing Extending and Overriding
   
  Chapter 5 Exception Handling 431
   
  1. Introduction
  2. Exception-Handling Overview
  3. Exception-Handling Advantages
  4. Exception Types
  5. More on Exception Handling
  6. The finally Clause
  7. When to Use Exceptions
  8. Rethrowing Exceptions
  9. Chained Exceptions
  10. Creating Custom Exception Classes
   
  Chapter 6 Abstract Classes and Interfaces
   
  14.1 Introduction
  14.2 Abstract Classes
  14.3 Example: Calendar and GregorianCalendar
  14.4 Interfaces
  14.5 Example: The Comparable Interface
  14.6 Example: The ActionListener Interface
  14.7 Example: The Cloneable Interface
  14.8 Interfaces vs. Abstract Classes
  14.9 Processing Primitive Data Type Values as Objects
  14.10 Sorting an Array of Objects
  14.11 Automatic Conversion between Primitive Types and
  Wrapper Class Types
  14.12 The BigInteger and BigDecimal Classes
  14.13 Case Study: The Rational Class
   
  Chapter 7 Binary I/O
   
  1. Introduction
  2. How is I/O Handled in Java?
  3. Text I/O vs. Binary I/O
  4. Binary I/O Classes
  5. Problem: Copying Files
  6. Object I/O
  7. Random-Access Files
   
  Chapter 8 Recursion
   
  1. Introduction
  2. Problem: Computing Factorials
  3. Problem: Computing Fibonacci Numbers
  4. Problem Solving Using Recursion
  5. Recursive Helper Methods
  6. Problem: Finding the Directory Size
  7. Problem: Towers of Hanoi
  8. Problem: Fractals
  9. Problem: Eight Queens
  10. Recursion vs. Iteration
  11. Tail Recursion
 • Temel Java Eğitimi 2 Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi :
  Ders Günleri : Cumartesi-Pazar
  Ders Saatleri : 13:00-16:00