Eğitim İçeriği
Öğrenci Uygulamaları
Eğitim Takvimi
Video
Birebir Özel Eğitim
 • Kursun amacı, hiç programlama bilmeyen veya temel düzeyde programlama bilen kişilere, programlama bilgisini detaylı bir şekilde vermek ve yeteneklerini geliştirmektir. Yazılım dillerinin evrimleşmesi sürecinde, 1980’lerin ortalarına kadar (C++ yaygınlaşana kadar) yaygın bir şekilde yapısal programlama (Structured programming) kullanılmıştır.
   
   
  Bu kursta sadece yazılım geliştirmenin temeli olan yapısal programlama anlatılmaktadır. Nesne Yönelimli Programlama Java Temel 2 kursunda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bu yöntem yazılım geliştirme metodolojilerini anlamayı kolaylaştırdığı için dünyada ve Türkiye’de çoğu üniversitede uygulanmaktadır.
   
  Kurs sonucunda her programlama dilinde bulunan, modern programlama dillerinin yapısını oluşturan; if, switch, looplar (for, while, do while), metot çağırma, atama ifadeleri, değişken bilinirlik alanı, diziler, çok boyutlu diziler gibi birçok araç ve daha fazlası detaylı bir şekilde öğrenilecektir.
   
  Eğitim, kullanılan ders materyalleri ve ödevler tamamen Türkçe’dir.
   
  Temek kitap:
   
  1) Intro to Java Programming, Comprehensive Version Y. Daniel Liang: Amerikada ve Türkiye’de birçok üniversitede kullanılan çok başarılı bir kaynaktır.
   
  Yardımcı Kitap:
   
  1) Java How to Program, Deitel, Türkiye’de bazı üniversitede ders kitabı olarak kullanımaktadır.
   
  2) Java The Complete Reference, Herbert Schildt: C, C++, Java ve C# kitaplarıyla tanınan dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Kitabın alfa yayınlarından çıkan Türkçe çevirisi de var.
   
   
  Chapter 1 Introduction to Computers, Programs, and Java 1
   
  1. Introduction
  2. What Is a Computer?
  3. Programs
  4. Operating Systems
  5. Java, World Wide Web, and Beyond
  6. The Java Language Specification, API, JDK, and IDE
  7. A Simple Java Program
  8. Creating, Compiling, and Executing a Java Program
  9. (GUI) Displaying Text in a Message Dialog Box
   
  Chapter 2 Elementary Programming
   
  1. Introduction
  2. Writing Simple Programs
  3. Reading Input from the Console
  4. Identifiers
  5. Variables
  6. Assignment Statements and Assignment Expressions
  7. Named Constants
  8. Numeric Data Types and Operations
  9. Problem: Displaying the Current Time
  10. Shorthand Operators
  11. Numeric Type Conversions
  12. Problem: Computing Loan Payments
  13. Character Data Type and Operations
  14. Problem: Counting Monetary Units
  15. The String Type
  16. Programming Style and Documentation
  17. Programming Errors
  18. (GUI) Getting Input from Input Dialogs
   
  Chapter 3 Selections
   
  1. Introduction
  2. boolean Data Type
  3. Problem: A Simple Math Learning Tool
  4. if Statements
  5. Problem: Guessing Birthdays
  6. Two-Way if Statements
  7. Nested if Statements
  8. Common Errors in Selection Statements
  9. Problem: An Improved Math Learning Tool
  10. Problem: Computing Body Mass Index
  11. Problem: Computing Taxes
  12. Logical Operators
  13. Problem: Determining Leap Year
  14. Problem: Lottery
  15. switch Statements
  16. Conditional Expressions
  17. Formatting Console Output
  18. Operator Precedence and Associativity
  19. (GUI) Confirmation Dialogs
   
  Chapter 4 Loops
   
  1. Introduction
  2. The while Loop
  3. The do-while Loop
  4. The for Loop
  5. Which Loop to Use?
  6. Nested Loops
  7. Minimizing Numeric Errors
  8. Case Studies
  9. Keywords break and continue
  10. (GUI) Controlling a Loop with a Confirmation Dialog
   
  Chapter 5 Methods
   
  1. Introduction
  2. Defining a Method
  3. Calling a Method
  4. void Method Example
  5. Passing Parameters by Values
  6. Modularizing Code
  7. Problem: Converting Decimals to Hexadecimals
  8. Overloading Methods
  9. The Scope of Variables
  10. The Math Class
  11. Case Study: Generating Random Characters
  12. Method Abstraction and Stepwise Refinement
   
  Chapter 6 Single-Dimensional Arrays
   
  1. Introduction
  2. Array Basics
  3. Problem: Lotto Numbers
  4. Problem: Deck of Cards
  5. Copying Arrays
  6. Passing Arrays to Methods
  7. Returning an Array from a Method
  8. Variable-Length Argument Lists
  9. Searching Arrays
  10. Sorting Arrays
  11. The Arrays Class
   
  Chapter 7 Multidimensional Arrays
   
  1. Introduction
  2. Defining Classes for Objects
  3. Example: Defining Classes and Creating Objects
  4. Constructing Objects Using Constructors
  5. Accessing Objects via Reference Variables
  6. Using Classes from the Java Library
  7. Static Variables, Constants, and Methods
  8. Visibility Modifiers
  9. Data Field Encapsulation
  10. Passing Objects to Methods
  11. Array of Objects
 • Temel Java Eğitimi 1 Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi :
  Ders Günleri : Cumartesi-Pazar
  Ders Saatleri : 13:00-16:00