Eğitim İçeriği
Ders Uygulamarı
Eğitim Takvimi
Video
Birebir Özel Eğitim
 •  Eğitim İçeriği:

  • MATLAB’in çalıştırılması
  • Genel komutlar
  • Vektör ve matris elemanlar
  • Programlama
  • For,while döngüsü
  • Switch ,case, if, if else, break cümlesi
  • Fonksiyon ve mantık operasyonlarının kullanılması
  • Sembolik cebir
  • Polinomlar ve curve fitting
  • Numerik analiz (Numerik integrasyon, Newton-Raphson Yöntemi)
  • 2D,3D grafik oluşturma
  • Görsel eğriler ve analizler
  • İleri Metodlar
  • Olasıklık ve İstatistik
  • Debug Yöntemi
  • Simulink

    Amaç: MATLAB programı kullanılarak mühendislik analizlerinin yapılması.Katılımcılara, bu program boyunca tüm dünyada bilim insanları ve tüm mühedislik kolları tarafından yaygın olarak kullanılan MATLAB programı ile karşılaştıkları mühendislik,bilimsel problemleri çözmeleri yolunda algoritmalar sunulacaktır..Katılımcılara, salt yazılımı kullanmaya yönelik bilgiler verilmeyip, karşılaşılacak problemlerde izleyecekleri temel, başucu yöntemler pratik şekilde sunulacaktır. Referenslar:  

  • Matlab Programming Tutorial, Mathworks Inc
  • William Palm III, “Introduction to Matlab for Engineers, Third Edition” , McGraw Hill,1994
  • Toplamda 15 saat düzenenlenen birebir eğitimdir.
  • Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir.
  • İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir.
  • Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır.
  • Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.