Eğitim İçeriği
Ders Uygulamaları
Birebir Özel Eğitim
 • Kentsel Dönüşümde Yapı Güçlendirme Bu eğitim ile yapıların DEPREME karşı güçlendirilmesinde doğru malzemeden, teknik projelendirmeye, uygulanan metodlardan, mevzuat ve yönetmeliklere kadar bilgi sahibi olacaksınız. Yapı Güçlendirme ile DEPREMLER sonucu meydana gelecek can ve mal kaybını en düşük düzeye indirebiliriz.   Eğitimin İçeriği:

  • DEPREM Tehlikesi ve Yapıların DEPREME Karşı Güçlendirilmesinin Önemi
  • Yapıların DEPREM Güçlendirmesinde İleri Teknolojilerin Kullanılması
  • Mevcut Binaların DEPREM Güvenliğinin Belirlenmesi ve Arttırılması Yöntemleri

    Kimler Katılabilir?

  • Üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri
  • Gayrimenkul veya inşaat şirketleri orta ve üst düzey yöneticileri
     

  Ders İçeriği (48 Saat)

   

  • BİNA GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ (ELEMAN GÜÇLENDİRMESİ / SİSTEM GÜÇLENDİRMESİ)

  • Kirişlerin güçlendirilmesi
  • Kolonların güçlendirilmesi
  • Perde eklenmesi
  • TBDY2018’e göre bina güçlendirmesi
  • Kolonların sarılması
  • Betonarme sargı
  • Çelik sargı
  • Lifli polimer (LP) sargı
  • Kirişlerin sarılması
  • Dıştan etriye eklenmesi
  • Sisteme perde eklenmesi
  • Bölme duvarların güçlendirilmesi
  • Betonarme sistemin kütlesinin azaltılması
  • Farklı ülke yönetmeliklerine göre güçlendirme hesaplarına bakış
  • ÖRNEK BİR BİNANIN GÜÇLENDİRİLMESİ
  • Güçlendirme modelinin hazırlanması
  • Deprem parametrelerinin girilmesi
  • Malzeme özelliklerinin tanımlanması
  • Kolonların mantolanması ile bina güçlendirme
  • Kolonların lifli polimer kompozitler ile sargılanması ile bina güçlendirme
  • Binaya perde eklenmesi ile bina güçlendirme
  • Deprem yüklemesinin tanımlanması
  • Güçlendirme opsiyonlarının tanımlanması
  • Güçlendirme elemanlarının tasarımı
  • Güçlendirilmiş bina analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Güçlendirme elemanlarının donatı dizaynı
  • PROJE PAFTALARININ HAZIRLANMASI
  • Kalıp planlarının hazırlanması
  • Mevcut (Güçlendirilmemiş) duruma ait kalıp planları
  • Güçlendirilmiş duruma ait kalıp planları
  • Kolon aplikasyon planlarının ve detay çizimlerinin hazırlanması
  • Mevcut (Güçlendirilmemiş) duruma ait kolon aplikasyon planları
  • Güçlendirilmiş duruma ait kolon aplikasyon planları
  • Güçlendirme elemanlarına ait donatı detay çizimleri
  • Temel aplikasyon planlarının hazırlanması
  • Güçlendirilmiş duruma ait temel aplikasyon planları
  • GÜÇLENDİRME HESAP RAPORUNUN HAZIRLANMASI
  • Rapor içeriğinin belirlenmesi / oluşturulması
  • PDF formatında rapor oluşturma
  • Word formatında rapor oluşturma
  • ETABS / SAP2000 YAZILIMLARI İLE PERFORMANS ANALİZİ
  • ETABS ile güçlendirilmiş bir bina üzerinde aşamaların açıklanması
  • Güçlendirilmiş eleman ve malzeme tanımları
  • Güçlendirilmiş eleman plastik mafsal tanımları
  • Doğrusal deprem analizi ve kesit tahkikleri
  • Yapısal tahkikler (Düzensizlikler - göreli kat ötelemeleri)
  • Doğrusal olmayan analiz ve dönme / şekil değiştirmelerin elde edilmesi
  • Kesit hasar durumlarının belirlenmesi
  • Güçlendirilen bina performansının belirlenmesi
   

   

   

 • Toplamda 30 saat olarak düzenlenen birebir eğitim programıdır. Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir. İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır. Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.